خانه / اساتید

اساتید

 

حسین نورعلی- بازیگری

 

 

سیاوش طهمورث – بازیگری

 

 

 

 

مسلم آئینی – کارگردانی – فیلمنامه نویسی

 

 

 

 

مهبد کمالی – تدوین

 

 

 

سارا صحرا پور – گریم