خانه / تصویربرداری

تصویربرداری

تصویربرداری

دوره آموزش چهار ماه میباشد هفته ای یک جلسه دو ساعت.

شرح درس تصویربرداری

اصول و فنون تصویربرداری/شناخت دوربین ها و ابزار جانبی/نور پردازی

*بعد از دوره آموزش ،مدرک رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به هنرجویان اعطا میگردد.

*کاربرد شغلی

تصویربرداری پروژه های سینما، تلویزیون

تصویربرداری از مجالس / سمینارها/فیلم های تبلیغاتی/تیزر

تصویربرداری از گروه های نمایشی

تصویربرداری شخصی