خانه / گالری

گالری

 

پایان نمایش دوشیزه موسیو – کارگردان حسین نورعلی

 

 

نمایی از بازیگران نمایش دوشیزه موسیو به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

 

آرین الماسی و عارفه امیدی نژاد در نمایی از نمایش دوشیزه موسیو به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

سام نجاتی ، علی تمکین و مهدی تقی نژاد در نمایی از نمایش دوشیزه موسیو به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

 

فائزه کرمی و علی عبدالرحیم زاده در نمایی از نمایش دوشیزه موسیو به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

اشکان بنکدار طهرانی و رضا ارژنگ در نمایی از نمایش دوشیزه موسیو به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

 

رضا ارژنگ و سام نجاتی در نمایی از نمایش دوشیزه موسیو به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

 

امیرحسین عبدالرحیم زاده ، سام نجاتی و علی عبدالرحیم زاده در نمایی از نمایش دوشیزه موسیو به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

 

امید خواجوند در نمایی از نمایش نویسنده نازنین به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

 

 

مریم هاشمی ، نگین کیانی و فاطمه بیات در نمایی از نمایش سه دلداده به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

 

آزاد پارسایی نژاد و علی عبدالرحیم زاده در نمایی از نمایش سه دلداده به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

 

سحر سرشار در نمایی از نمایش وداع دوستان به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

 

فاطمه بیات در نمایی از نمایش وداع دوستان به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

 

فاطمه روائی در نمایی از نمایش وداع دوستان به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

 

امید خواجوند و مجتبی حاجی زاده در نمایی از نمایش وداع دوستان به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

 

بهنام عمو خلیلی در نمایی از نمایش وداع دوستان به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

 

زهرا هداوندخانی در نمایی از نمایش وداع دوستان به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

 

آتنا قدیریان در نمایی از نمایش وداع دوستان به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

 

علی حیدری در نمایی از نمایش وداع دوستان به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

 

آزاد پارسایی نژاد در نمایی از نمایش وداع دوستان به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

 

مهدی تقی نژاد در نمایی از نمایش اتاقی در هتل به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

سحر سرشار در نمایی از نمایش اتاقی در هتل به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

ریحانه بنی حسینی در نمایی از نمایش اتاقی در هتل به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

مهرداد محمدی در نمایی از نمایش اتاقی در هتل به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

رویا کهریزی در نمایی از نمایش اتاقی در هتل به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

رومینا رنجبری در نمایی از نمایش اتاقی در هتل به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

محمود پاکزاد در نمایی از نمایش کافه تنهایی به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

سیامک مینائی در نمایی از نمایش کافه تنهایی به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

بهزاد حبیبی راد در نمایی از نمایش کافه تنهایی به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

فریدا شعبانی و بهنام عموخلیلی در نمایی از نمایش کافه تنهایی به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

امید خواجوند در نمایی از نمایش کافه تنهایی به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

رضا دعاگو در نمایی از نمایش کافه تنهایی به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

نگین روحانی در نمایی از نمایش هیچکس جیمی نمیشه به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

سام نجاتی در نمایی از نمایش هیچکس جیمی نمیشه به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

محمود پاکزاد در نمایی از نمایش هیچکس جیمی نمیشه به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

فاطمه بیات در نمایی از نمایش هیچکس جیمی نمیشه به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

شراره رحیمی الهی و عارفه امیدی نژاد در نمایی از نمایش هیچکس جیمی نمیشه به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

 

مریم رسولی در نمایی از نمایش هیچکس جیمی نمیشه به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

ابوالفضل رضوانی در نمایی از نمایش جایی که پیاده رو تموم میشه به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

علیرضا حمداللهی در نمایی از نمایش جایی که پیاده رو تموم میشه به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

 

امیرسالار عاقل در نمایی از نمایش جایی که پیاده رو تموم میشه به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

امیرحسین افخمی در نمایی از نمایش جایی که پیاده رو تموم میشه به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

 

آرش ارژنگ و محمود عبدی تبار در نمایی از نمایش اتاقی در هتل کالیفرنیا به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

مینو لاکانی و مریم رسولی در نمایی از نمایش اتاقی در هتل کالیفرنیا به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

اشکان بنکدار در نمایی از نمایش اتاقی در هتل کالیفرنیا به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

 

سمیرا براری و رضا ارژنگ در نمایی از نمایش اتاقی در هتل کالیفرنیا به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

 

آرین الماسی در نمایی از نمایش اتاقی در هتل کالیفرنیا به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

 

فاطمه روائی و نفس کندری در نمایی از نمایش اتاقی در هتل کالیفرنیا به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

 

مریم رسولی در نمایی از نمایش هاروی به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

پرهام کریمی در نمایی از نمایش هاروی به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

علی فریدنی در نمایی از نمایش هاروی به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

رضا ارژنگ در نمایی از نمایش هاروی به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

 

صالح کریمی در نمایی از نمایش هاروی به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

 

مینو لاکانی در نمایی از نمایش هاروی به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

 

بازیگران نمایش رقص کاغذپاره ها به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

 

نمایی از بازیگران نمایش ناسور به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

 

امیرحسین اعظمی در نمایی از نمایش ناسور به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

 

فائزه قاآنی و حسین خانزاده در نمایی از نمایش ناسور به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

میثاق واضحی در نمایی از نمایش ناسور به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

 

نمایی از بازیگران نمایش غیب گویی به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

 

کیمیا عزتی ، مریم قسمت کننده ، شیدا علیزاده و فهیمه حیدری در نمایی از نمایش غیب گویی به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

 

فرناز ابوالقاسم و آرش رژنگ در نمایی از نمایش ملکه های فرانسه به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

آرش ارژنگ و معصومه مدرنیه در نمایی از نمایش ملکه های فرانسه به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

 

امید خواجوند و رضا ارزنگ در نمایی از نمایش چیزهای پیش پا افتاده به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

 

نمایی از  بازیگران نمایش شهر شکلاتی به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

 

شهاب کنگرانی در نمایی از نمایش شهر شکلاتی به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

 

علی کثیری در نمایی از نمایش شهر شکلاتی به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

فروز آزادی در نمایی از نمایش شهر شکلاتی به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

 

حامد خردمند ، سینا یحیی پور و عرفان مؤمنی در نمایی از نمایش تخت نیلوفر به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

 

رخسان معینی در نمایی از نمایش تخت نیلوفر به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

 

 

مریم رسولی و آرش ارژنگ در نمایی از نمایش مرد نیست به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

 

 

آرش ارژنگ در نمایی از نمایش مرد نیست به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

 

ابوالفضل رضوانی و آرش ارژنگ در نمایی از نمایش مرد نیست به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

 

نمایش سونات اشباح به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

 

آرش ارژنگ و رضا ارژنگ در نمایی از نمایش سونات اشباح به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

 

محمد حسینی و مبینا نبی پور در نمایی از سونات اشباح به کارگردانی حسین نورعلی

 

 

 

مریم رسولی در نمایی از نمایش سونات اشباح به کارگردانی حسین نورعلی